Teemantluuletus

Kirjuta teemantluuletus Viivi Luigest, Elo Viidingust või mõlemast.

Teemantluuletus koosneb viiest reast:

  • esimene rida - nimisõna (soovitavalt valitud luuletaja nimi),
  • teine rida - kaks antud luuletajat kirjeldavat omadussõna,
  • kolmas rida - kolm tegevust väljendavat -mine lõpulist sõna, soovitavalt antud luuletajaga seotud
  • neljas rida - neljast sõnast koosnev lause, mis ütleb midagi selle luuletaja kohta
  • viies rida - üks vabalt valitud sõna.
Luuletuse vorm:
_______________ 
_______________ , _______________ 
_______________ , _______________ , _______________
_______________ , _______________ , _______________ , _______________
_______________