Luule kirjutamist arendavad ülesanded

Ülesanne 1

Moodustage neljast õpilasest grupp.

Ülesandeks on enda valitud/õpetaja poolt määratud teemal luuletuse kirjutamine, kus iga liige vastutab 2 rea loomise eest, mis põhinevad erinevatel luule elementidel. Kui kõik on enda read valmis saanud, tuleb neist ühtne luuletus teha, ridade järjekorra võib ise valida, ühe õpilase loodud luuleread ei pea olema järjest. Luuletus peaks olema 8-realine.

Järgnevaid elemente tuleb vastavalt oma numbrile enda ridades kasutada (ühes reas üht elementi, teises reas teist):

1. liige: alliteratsioon ja epiteet
2. liige: isikustamine ja metonüümia
3. liige: metafoor ja sümbol
4. liige: 2 võrdlevat lauset, mis riimuvad


Ülesanne 2

Kirjuta luuletus, kasutades järgnevaid riime: tinisevad/sinisemad, karedaks/paremaks, prahti/lahti, niiske/põske.

Kui luuletus valmis, võrdle seda Viivi Luige luuletusega "Valgus", millest on etteantud riimid võetud. Mille poolest erineb sinu loodud luuletus originaalist? Mis on sarnasused? Võrdlemisel analüüsi teemat, meeleolu, ülesehitust, kujundeid ja sümboleid.

Ülesanne 3

Täida lüngad Elo Viidingu luuletuses "Mälu" oma sõnadega.

Mida teha mäluga,
mis ei vea kunagi ___________,
kas selleks on vaja
veel rohkem ___________,
või mäletada kõike,
või veel ___________,
või mitte üldse,
et ükskord see ___________,
saaks vabaks?
Mida teha haavatu ___________,
kaitsetu mäluga,
mida teha ___________, mis
mäletab ainult head,
mida teha ___________,
mis kaob,
mida ___________,
mida ette võtta selle
katastroofiliselt ___________,
hella ja äreva mäluga,
mis ei mäleta enam ___________,
oma nime
ja ___________,
oma juuri
ja ___________,
oma jumalaid,
oma ___________,
mis elab oma elu
täiskäigul
supermarketist marketisse,
mida teha ___________,
mis ei taha mäletada
mitte ühtegi ___________,
mitte ühtegi hinge,
ühtegi võõrast ___________,
sama võõrast kui teine,
sama võõrast kui ___________?
Mis ei tahagi iialgi teha
ainsatki siduvat ___________
katkise
inimpärlikee ___________.

Võrdle oma kirjutatud sõnu originaaliga. Kas tabasid luuletuse meeleolu ja stiili? Milles väljenduvad erinevused autori ja Sinu valitud sõnade vahel?